TELEFON:  +420 774 549 939
E-MAIL:    fyzioped@gmail.com

Podologie

CO JE TO PODOLOGIE?

Podologie je nelékařský obor, který zajištuje komplexní péči o nohu.
Aby byla tato komplexní péče úspěšná, je nutná kooperace lékařů různých oborů. Podologie je často zaměňována s jednoduchou péčí o nohy, např. s kosmetickou péčí. Experti jsou toho názoru, že podologie má komplexní význam a spojení s mnoha lékařskými obory. Mezi nejvýznamnější patří diabetologie, interní medicína, endokrinologie, angiologie, ortopedie, dermatologie.

Autor uvedené definice:
Prof. Dr. Dr. med. habil. Wolfgang Grabner
Vědecký ředitel a 1. předseda pro výzkum a vědu diabetologického centra v Johanngeorgenstadtu.
Vědecký ředitel pro výuku podologie a logopedie při diabetickém centru v Johanngeorgenstadtu.
Vysokoškolský profesor na univerzitě Erlangen-Norimberk.

CO JE TO PODIATRIE?

Podiatrie je lékařský obor.
USA - www.apma.org
Zdroj: APMA - American Podiatric Medical Association (Americká podiatrická lékařská společnost)

Kdo je to podiatr?
Podiatr je doktor podiatrické medicíny (DPM), také známý jako podiatrický lékař nebo chirurg. Podiatři diagnostikují a léčí nohy, kotníky a související struktury nohy.

Jaká je kvalifikace podiatra?
Podiatři jsou nejvíce kvalifikovaní lékaři pro péči o nohy. Po dokončení čtyřletého studia v podiatrické lékařské škole absolvují tři roky odborné přípravy v nemocnici. Tato příprava je podobná jako u jiných lékařů. Podiatři se mohou specializovat v mnoha oblastech, včetně chirurgie, sportovní medicíny, péči o rány, pediatrii a diabetické péči.

ČESKÁ REPUBLIKA

Podiatrie je lékařský obor zabývající se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí nohy.

Úvod z knihy PRAKTICKÁ PODIATRIE (MUDr.Bém, Prof.MUDr.Jirkovská) 2011, Maxdorf:
Podiatrie je vědou zabývající se studiem nohy, její anatomií, fyziologií a patofyziologií, správnou léčbou nemocných nohou a preventivním ošetřením nemocných nohou. Hlavní doménou oboru je syndrom diabetické nohy. Publikace Praktická podiatrie seznamuje čtenáře se základy oboru, je však především manuálem pro každodenní praxi.

Česká podologická společnost

V roce 2013 vznikla nová odborná společnost – Česká podologická společnost. Jedná se o organizaci sdružující odborníky z oblasti preventivní a rekondiční péče o nohy. Členy společnosti jsou zejména pedikéři, fyzioterapeuté, zdravotničtí pracovníci a odborníci z příbuzných oblastí komplexní péče o nohy. Cílem společnosti je především podpora a rozvoj preventivní péče o nohy, odborný rozvoj členů, jejich informování a napomáhání při ochraně jejich zájmů. Poskytujeme právní ochranu, poradenství z oblasti živnostenského podnikání či hygienických předpisů.
Více na www.podolog.cz

Foto Jarka Voláková
Jaroslava Voláková, DiS
1.viceprezident
České podolog. společnosti

Člen České podologické společnosti, z. s., t.č. ve vedení společnosti jako 1.viceprezident Po ukončení ISŠSŘ v Táboře (1997) zahájila studium na Vyšší zdravotnické škole v Praze, obor diplomovaný fyzioterapeut, který úspěšně ukončila absolutoriem (2000), následně pracovala v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech jako fyzioterapeut.

Najdete nás

v ulici Mariánská 216 v České Lípě. mapa


Copyright © 2015 CENTRUM PODOLOGICKÉ PREVENCE A MANUÁLNÍ REHABILITACE • vytvořila reklamní agentura Artix.cz