TELEFON:  +420 774 549 939
E-MAIL:    fyzioped@gmail.com

O mně

Jaroslava Voláková, DiS

Foto Jarka Voláková

Diplomovaný fyzioterapeut – registrovaný

Člen České podologické společnosti, z. s., t.č. ve vedení společnosti jako 1.viceprezident

Po ukončení ISŠSŘ v Táboře(1997) zahájila studium na Vyšší zdravotnické škole v Praze, obor diplomovaný fyzioterapeut, který úspěšně ukončila absolutoriem (2000), následně pracovala v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech jako fyzioterapeut. Náplní práce byla léčebná rehabilitace pacientů převážně s poúrazovým míšním poškozením, amputacích, po cévních mozkových příhodách, závažných a komplikovaných frakturách horních i dolních končetin často s neurologickými komplikacemi, pacientů s vertebrogenním syndromem aj…

Následující roky pracovala jako fyzioterapeut v ambulantní sféře.

Po ukončení MD rekvalifikace v oboru pedikúra.

V rámci svojí podologické praxe ošetřuje převážně nohy, které vyžadují zvláštní péči – ošetření zarostlých nehtů, ošetření a odstranění kuřích ok, korekci nehtů speciálními UV gely, zhotovování nehtových rovnátek a individuálních silikonových korektorů (Hallux vagus), reflexní masáže chodidel a PC vyšetření chodidel s následným zhotovením individuálních ortopedických stélek pro korekci vad plosky nohy. Pečuje, mimo jiné, o nohy hlavně náročné klientele z oblasti neurologie, ortopedie, diabetologie či jiných medicínských oborů, které vyžadují specifický a individuální přístup ke klientovi.

V rámci fyzioterapeutické praxe se věnuje manuálně- pohybové rehabilitaci a rekondici, korekci vadných pohybových stereotypů, pomocí speciálního korekčního cvičení a manuálních metod spolupracuje s klienty na jejich nápravě a odstranění bolesti.

Ambulantní činnost též v Centru péče o nohy a tělo, Svatoslavova 16 , Praha 4 - Nusle

Externě činnost v Salon Naďa, Miličín 132

V souvislosti s výkonem své profese se kontinuálně a intenzivně vzdělává na odborných seminářích, školeních a specializačních kurzech (pro obor fyzioterapie v rámci odborných medicínských a rehabilitačních pracovišť, klinik a jiných odborných školících center).

Toho času studuje Fakultu zdravotních studií při UJEP v Ústí nad Labem, kombinovanou formou obor Specializace ve zdravotnictví-fyzioterapie.

Držitelka „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ v oboru fyzioterapie, vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR, registrační číslo 024-0114-7265

Dosažené vzdělání - odbornost

Fakulta zdravotních studií při UJEP Ústí nad Labem, tč. studující

Vyšší zdravotnická škola (1997-2000), 5. Května 51, Praha 4

Kurz „Reflexní terapie plosky nohy“ (27. – 28.4. 2002), klinika Monada Praha

Kurz „Syndrom kostrče a pánevního dna v rámci kineziologie a funkční patologie pánve“ ( 11.-12.5. 2002), klinika Monada Praha

Kurz „Podiatrie aneb vše o noze“ (25. – 26. 5. 2002), klinika Monada Praha

Seminář „Manuální terapie podle Mojžíšové“ (říjen 2003), Rehabilitace Česká Lípa

eSminář „Metoda MC-Kenzie“ (6.2. -7.2. 2004), region UNIFY, Jablonec nad Nisou

Kurz „Funkční dynamická stabilizace a její trénink“ ( 4. – 5. 3. 2006), klinika Monada Praha

Kurz „Korekce nehtů na nohou UV gely a novinky v technologiích“ (2008), Studio Krásy a zdraví Patricia Herrera

Kurz „Zhotovování nehtových špon“ (2008), Centrum péče o nohu Praha, p. Fešar

Kurz „Přeškolení na přístrojovou pedikúru-ošetření nohou přístrojovou technikou“ ( 6. 9. – 7. 9. 2008), Centrum péče o nohy a tělo Praha, p. Fešar

Seminář „Ortopedie v podiatrii“ (19. 9. 2008)

Seminář „Podiatrické minimum – vyšetření na plantoskopu a se systémem PodoCam“ (25. 1. 2009), MED sport Hradec Králové

Školení „Zhotovování silikonových korektorů v podiatrii“ (7. 2. 2009) Centrum péče o nohy a tělo, Praha 4, p. Fešar

Seminář „Diabetologie v podiatrii“ (6. 3. 2009), Praha

Sympozium „14. Kubátův podologický den“ – biomechanika a patobiomechanika, diagnostika a léčení vrozených a získaných vad pohybového ústrojí na makro-, meso-, mikro- a nano- úrovních ( 18. 4. 2009), Lékařský dům v Praze

Seminář „Neurologie v podiatrii“ (18. 9. 2009) Praha

Certifikát o získané odbornosti v komplexní péči o nohy PODIATR I. STUPNĚ (16. 5. 2009), sjezd ČPS Pardubice

Seminář „Nehtová protetika UNGUISAN“ ( 23. 1. 2010), Centrum péče o nohy a tělo p. Fešar

Certifikát o získané odbornosti v komplexní péči o nohy PODIATR II. STUPNĚ (15. 5. 2010), sjezd ČPS Pardubice

Kurz „PODIATRIE“ (11. 9. 2010), Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

Kurz „ REFLEXOLOGIE NOHY I. - POHYBOVÝ SYSTÉM TĚLA“ (17. – 18. 4. 2010), Rezidence Emmy, Praha 4

Kurz „ REFLEXOLOGIE NOHY II. – VNITŘNÍ SYSTÉM TĚLA“ (2. – 3. 10. 2010), Rezidence Emmy, Praha 4

Seminář „ETIKOTERAPIE“ (7. 1. 2011), Praha – Smíchov

Seminář „SPIRALDYNAMIK“ (12. -13. 2. 2011), Rezidence Emmy, Praha 4

Seminář „Dermatologie v podiatrii“ (18. 2. 2011) Praha

Odborný kurz „SPIRALDYNAMIK – BASIC“ (1. 3. 2012 – 4. 11. 2012), Sdynamic s.r.o., Tylovo nám. 650/4, Praha 2- Vinohrady

Kurz „Kineziologické tejpování I.“ (9. 2. 2013), Fyzioaktiv s.r.o., Praha 3

Seminář „Mykologie v podologii“ (8. 3. 2013), Akreditované školicí středisko Jaroslav Fešar, Praha 4

Kurz „Skolióza-jak pomáhá pohyb“ (7. 6. - 9. 6. 2013), Sdynamic s.r.o., Praha 2

Foto Jarka Voláková
Jaroslava Voláková, DiS
1.viceprezident
České podolog. společnosti

Člen České podologické společnosti, z. s., t.č. ve vedení společnosti jako 1.viceprezident Po ukončení ISŠSŘ v Táboře (1997) zahájila studium na Vyšší zdravotnické škole v Praze, obor diplomovaný fyzioterapeut, který úspěšně ukončila absolutoriem (2000), následně pracovala v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech jako fyzioterapeut.

Najdete nás

v ulici Mariánská 216 v České Lípě. mapa


Copyright © 2015 CENTRUM PODOLOGICKÉ PREVENCE A MANUÁLNÍ REHABILITACE • vytvořila reklamní agentura Artix.cz